Katto

Ajankohtaista


Ajankohtaista


4.10.2018

KYSELYKUTSU: Hygienia sisätiloissa

Rakennustietosäätiö RTS sr kehittää jatkuvasti rakennusalalle alan yhteisesti hyväksymiä tietopalveluita ja tuotteita.

Tällä hetkellä Suomessa tai muuallakaan maailmassa ei ole olemassa hygieeniselle sisätilalle tarkkaa määrittelyä, joka auttaisi esimerkiksi tilan suunnittelussa. Hygieeninen sisätila tarkoittaa kiinteistön sisätilaa, jossa on erityisesti kiinnitetty huomiota terveellisyyteen ja puhtauteen.  

Tällä lyhyellä kyselyllä Rakennustietosäätiö kerää tietoa siitä, koetaanko sisätilan hygieniaa arvioiva määrittely tarpeelliseksi. Määrittely voisi olla esimerkiksi Sisäilmastoluokituksen kaltainen, jolloin se ei ole suoraan rakennusalaa velvoittava, mutta kuitenkin merkittävä apu ja ohje esimerkiksi sisätilan suunnitteluun. Sisätilan hygieniaa voisi arvioida ja ohjeistaa myös esimerkiksi standardin tai sertifikaatin avulla.

Vastaamalla voit vaikuttaa siihen, aletaanko määrittelyä luoda, ja jos, niin millaista määrittelyä aletaan kehittää. Vastausaika päättyy 28.10.2018. Vastaajien kesken arvotaan Alvar Aallon asuntosuunnittelun helmet esittelevä Alvar Aalto Homes -kirja. Kiitos vastauksista jo etukäteen!

Vastaa kyselyyn täällä »


Ystävällisin terveisin,
Rakennustietosäätiö RTS sr
Laura Sariola
laura.sariola@rakennustieto.fi
+358 40 832 575024.9.2018

Lausuntopyyntö: RTS-ympäristöluokituksen ylläpidon alustavat kriteerit 1.0 -ehdotus

Rakennustietosäätiö RTS pyytää lausuntoanne ”RTS-ympäristöluokituksen ylläpidon alustavat kriteerit 1.0 -ehdotus” -asiakokonaisuudesta. Lausuntomateriaali sisältää alustavan ehdotuksen RTS-ympäristöluokituksen uusiksi kriteereiksi olemassa oleville kiinteistöille. Kriteeristöehdotus on laadittu niin, että sisältö tukisi mahdollisimman hyvin kiinteistöpäällikön tehtäviä ja toimisi kannustimena jatkuvaan kehittämiseen.

Lausunnoissa pyydetään keskittymään ohjeen asiasisältöön ja kommentoimaan karkealla tasolla, kuuluuko tietty kriteeri mielestänne ympäristöluokitukseen ja toisaalta puuttuuko kriteeristöstä jokin oleellinen osa-alue taikka kriteeri. 

Lausunnon voi toimittaa sähköpostitse osoitteeseen glt@rakennustieto.fi. Viimeinen palautuspäivä on 16.10.2018. Alla lausuntoaineisto pdf-muodossa.

Lisätiedot:
Laura Sariola
Rakennustietosäätiö RTS sr
etunimi.sukunimi@rakennustieto.fi
puh. +358 40 832 575031.7.2018

RTS EPD -julkaisuhinnastoa on päivitetty 1.8.2018 alkaen

Ajantasainen hinnasto on täällä »28.6.2018

RTS-ympäristöluokituksen uusien kriteerien julkistamistilaisuus Säätytalossa 6.9.2018 klo 8:30-11:30!

Ilmoittaudu 31.8. mennessä tästä linkistä! »


Rakennus- ja kiinteistöalalla tehtävillä pienilläkin päätöksillä on vaikutusta hiilijalanjälkeen. Tilaajien ohella myös asiakkaat ja tilojen vuokralaiset ovat entistä kiinnostuneempia käyttämiensä tilojen energia- ja ekotehokkuudesta sekä sisäilmasta. Seuraavan kymmenen vuoden aikana lainsäädäntö kehittyy ja ohjaa entistä vahvemmin kestävän kehityksen näkökulmien huomioon ottamiseen rakennushankkeessa. 

Rakennustieto järjestää yhteistyössä Rakennuslehden kanssa seminaarin, jossa keskitytään muuttuvaan säädösmaailmaan sekä kansallisen ympäristöluokituksen uudistettuun kriteeristöön ja ympäristöluokituksen tuomiin hyötyihin eri rakennushankkeissa.

8.30 Aamiainen

9.00 Tilaisuuden avaus
  • Anders Adlercreutz, arkkitehti, kansanedustaja 
9.10 Energia- ja materiaalitehokkuusvaatimukset- mihin pitää varautua?
  • Matti Kuittinen, erityisasiantuntija, ympäristöministeriö
9.25 Mitä ympäristövastuullinen rakentaminen tarkoittaa käytännössä?
  • Jani Kemppainen, asiamies, Rakennusteollisuus RT ry
9.35 Uudet RTS ympäristöluokituksen kriteerit
  • Timo Rintala, johtaja, Green Building Partners Oy 
10.00 RTS-ympäristöluokituksen käyttöön liittyviä kokemuksia
Uusien kriteerien pilotointi asuntokohteessa - As Oy Järvenpään Ainonranta
  • Mia Andelin, ympäristöpäällikkö, Skanska Oy

Kokemuksia kriteeristön käytöstä kiinteistöomistajan ja rakennuttajan näkökulmasta

  • Jonni Laitto, rakennuttamisjohtaja, Senaatti-kiinteistöt
Kestävän kehityksen vaatimusten huomiointi kohteessa Helsingin asumisoikeus Oy, Postiljooni
  • Minna Launiainen, LVI-suunnittelupäällikkö, Helsingin kaupunki 

10.25 Loppusanat, keskustelua ja yhteenveto
10.30 Siirtyminen toiseen tilaan keskustelemaan ja nauttimaan virvokkeita
11.30 Tilaisuus päättyy

Tilaisuus on tarkoitettu kiinteistöomistajille ja rakennuttajille kunta- ja yksityisellä sektorilla sekä rakennusliikkeille.
26.6.2018

Esitys RTS-ympäristöluokituksesta Indoor Air 2018 -konferenssissa Philadelphiassa


Laura Sariola esittelee RTS-ympäristöluokitusta Indoor Air 2018- konferenssissa Philadelphiassa heinäkuussa. Esitelmän aiheena on RTS GLT-Environmental Classification - Experiences and New Developments. Lisätietoja ja konferenssiohjelma löytyy osoitteesta indoorair2018.org.


25.5.2018

Rakennustietosäätiö RTS sr:n tietosuojaseloste (GDPR) »13.4.2018

Tervetuloa Sisäilmastoluokitus 2018- julkistamistilaisuuteen Säätytaloon 14.5.2018 klo 9:00-11.30!

Sisäilmastoluokitus on yleisesti käytössä toimitilarakennusten sisäilmaston tavoitteiden asettamisessa. Sisäilmastoluokitus 2018 on päivitetty käyttäjäkokemusten sekä uusimman tutkimustiedon perusteella. Lisäksi siinä on otettu huomioon STM:n ja YM:n vuosina 2015 ja 2017 antamien asetusten vaatimukset sekä standardeissa tapahtuneet muutokset.

Sisäilmastoluokitus 2018 julkaistaan Säätytalossa 14.5.2018 klo 9-11:30. Tilaisuuden järjestäjinä toimivat Sisäilmayhdistys ry ja Rakennustietosäätiö RTS sr. Julkistamistilaisuuden avaa asunto-, energia- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen. Tilaisuuden ohjelma on täällä.

Noudatamme Säätytalon sääntöjä, joten kaikkien tilaisuuteen tulijoiden täytyy ilmoittautua etukäteen. Säätytalossa on rajoitettu määrä paikkoja. Ilmoittaudu tilaisuuteen 3.5.2018 klo 15:00 mennessä tämän ilmoittautumislinkin kautta.


Ystävällisin terveisin,

Rakennustietosäätiö RTS sr
Sisäilmayhdistys ry


4.4.2018

RTS EPD Guideline on nyt luettavissa

Ohjekokonaisuuden avulla saa yksityiskohtaista tietoa suomalaisesta RTS EPD-ympäristöselostejärjestelmästä ja selosteiden julkaisusta. RTS EPD Guideline on hyväksytty PT18 RTS EPD-päätoimikunnan kokouksessa 29.3.2018 ja sitä päivitetään tarvittaessa. Ohjekokonaisuus löytyy nettisivuilta sekä tästä linkistä »19.3.2018

Lausuntopyyntö RTS 18:2 ; RTS-ympäristöluokituksen kriteerit toimisto- ja asuinrakennuksille 

Rakennustietosäätiö RTS pyytää lausuntoa RTS ympäristöluokituksen kriteereistä rakennushankkeille. Lausuntomateriaali sisältää ehdotuksen RTS ympäristöluokituksen uusiksi kriteereiksi, jotka korvaavat vuonna 2017 laaditut kriteerit uusien hankkeiden osalta. Meneillään olevissa hankkeissa käytetään vuoden 2017 kriteeristöä. Lausunnoissa pyydetään keskittymään ohjeen asiasisältöön. Lausunnon voi toimittaa sähköpostitse osoitteeseen glt@rakennustieto.fi . Viimeinen palautuspäivä on 5.4.2018.


Lausuntopyyntö kokonaisuudessaan »
Kriteeriehdotus »
Jakeluluettelo »

Ystävällisin terveisin
Rakennustietosäätiö RTS sr
Laura Sariola, etunimi.sukunimi@rakennustieto.fi, +358 40 832 5750 Järjestämme yhteistyössä GBCF kanssa koulutustilaisuudet:


Seuraava selostetyöryhmän kokous pidetään 13.11.2017Article title: RTS EPD’s – Reliable Source of Environmental Information of Building Products in Finland 22.11.2016EPD

Ajankohtaista

Etsi EPD-selosteita

Ympäristöseloste-EPD

EPD-tietojen käyttökohteet

Malliseloste ja menetelmäohje EPD:n laadintaa varten

EPD:n verifiointi eli todentaminen

Hakeminen ja hinnasto

Hakulomake


EPD malliseloste

Menetelmäohje RTS EPD PCR

Hinnasto

Kutsu verifioijaksi

Yleiset ohjeet

RTS EPD Guideline


Rakennustietosäätiö RTS sr

Malminkatu 16 A, 00100 Helsinki


Laura Sariola

etunimi.sukunimi@rakennustieto.fi

puh. +358 40 8325750

Luokituspäällikkö


Minttu Haaparanta

ext-etunimi.sukunimi@rakennustieto.fi

Assistenttipalvelut