Katto

Hakeminen ja hinnasto

Hakeminen ja hinnasto

Miten voin hakea RTS EPD:tä?

RTS EPD:tä haetaan Rakennustietosäätiö RTS:stä. Kaikki tiedot lähetetään sähköpostilla, hakemus täytetään netissä. Jotta yritys voi hakea RTS EPD:tä, täytyy yrityksellä olla seuraavat tiedot valmiina:

  • valmis ympäristöseloste pdf-muodossa, josta käy ilmi kaikki malliselosteessa esitetyt asiat
  • todistus verifioinnista
  • täytetty hakemuslomake
  • kuva tuotteesta

Kuinka kauan RTS EPD on voimassa?

Standardin EN 15804 +A1 mukaan seloste on voimassa viisi vuotta verifioinnista. RTS EPD-tunnuksen käyttöoikeutta voi hakea selosteen voimassaoloaikana. Vähimmäisaika, mikä selosteen täytyy olla voimassa, on yksi vuosi. RTS EPD-selostemaksu määräytyy voimassaolovuosien perusteella, kts. erillinen hinnasto

 

RTS EPD hinnasto ja EPD:n voimassaolo?

RTS EPD:t hyväksytään Rakennustietosäätiö RTS:n päätoimikunnan PT18 RT EPD työryhmässä. Työryhmä varmistaa, että kaikki oleellinen tieto on esitetty niin selosteessa, verifiointitodistuksessa kuin hakemuksessa. RTS ilmoittaa yritykselle hyväksynnästä, jonka jälkeen yrityksellä on oikeus liittää RTS EPD-logo selosteen yhteyteen. kts. erillinen hinnasto


  • Hyväksytyt selosteet listataan RTS:n nettisivuille osoitteeseen epd.rts.fi, jossa on mainittuna kaikki hyväksytyt, voimassa olevat selosteet. Selosteet ovat voimassa viisi vuotta verifioinnista.
  • Tämän lisäksi yrityksellä on mahdollisuus saada maininta RTS EPD:stä Rakennustiedon tuotetietopalveluun ja jatkossa TEHO- hankkeessa esitettyyn tietokantaan. 
  • Rakennustiedossa on käynnissä hanke uuden kotimaisiin käytäntöihin ja menettelyihin perustuvan luokitusjärjestelmän kehittämiseksi rakennushankkeen laadunhallintaan ja -ohjaukseen. Kun hanke on valmis, RTS EPD-tiedot on mahdollista liittää suoraan hankkeen lähtötietoihin, mikäli yritys niin haluaa.

RTS EPD ja ECO Platform

ECO Platform on auditoinut Rakennustietosäätiö RTS sr:n ympäristöselostetoiminnan ja se on hyväksytty osaksi kansainvälistä ECO Platform-järjestelmää. Järjestelmästä löytyy satoja hyväksyttyjä ympäristöselosteita.

RTS EPD -selosteen haltijalla on mahdollisuus päästä ECO Platformin julkaisemalle hyväksyttyjen selosteiden listalle ja liittää ECO Platform -logo selosteen yhteyteen. Se takaa selosteen hyväksyttävyyden kaikissa eurooppalaisissa EPD-ohjelmissa, jotka ovat ECO Platformin jäseniä. ECO Platform -jäsenyydestä mainitaan tuolloin myös Rakennustietosäätiön nettisivuilla ja hyväksyttyjen selosteiden listassa. Lisää tietoa ECO Platformista löytyy täältä. ECO Platform -julkaisulupaa haetaan merkitsemällä asia EPD-hakemuksen lisätietoja-kenttään. Lisää tietoa ECO Platformista: http://www.eco-platform.org/.

EPD

Ajankohtaista

Etsi EPD-selosteita

Ympäristöseloste-EPD 

EPD-tietojen käyttökohteet 

Malliseloste ja menetelmäohje EPD:n laadintaa varten 

EPD:n verifiointi eli todentaminen 

Hakeminen ja hinnasto

Hakulomake


EPD malliseloste

Menetelmäohje RTS EPD PCR

Hinnasto

Kutsu verifioijaksi

Yleiset ohjeet

RTS EPD Guideline


Rakennustietosäätiö RTS sr

Malminkatu 16 A, 00100 Helsinki


Laura Sariola

etunimi.sukunimi@rakennustieto.fi

puh. +358 40 8325750,

LuokituspäällikköMinttu Haaparanta

etunimi.sukunimi@rakennustieto.fi

Projektiassistentti


epd.rts.fi