Katto

Hakeminen ja hinnasto

Hakeminen ja hinnasto

Miten voin hakea RTS EPD:tä?

RTS EPD:tä haetaan Rakennustietosäätiö RTS:stä. Kaikki tiedot lähetetään sähköpostilla, hakemus täytetään netissä. Jotta yritys voi hakea RTS EPD:tä, täytyy yrityksellä olla seuraavat tiedot valmiina:

  • valmis ympäristöseloste, josta käy ilmi kaikki malliselosteessa esitetyt asiat
  • todistus verifioinnista
  • täytetty hakemuslomake
  • kuva tuotteesta

Kuinka kauan RTS EPD on voimassa?

Standardin EN 15804 +A1 mukaan seloste on voimassa viisi vuotta verifioinnista. RTS EPD-tunnuksen käyttöoikeutta voi hakea selosteen voimassaoloaikana. Katso erillinen hinnasto täällä »

 

RTS EPD hinnasto ja EPD:n voimassaolo?

RTS EPD:t hyväksytään Rakennustietosäätiö RTS:n päätoimikunnan PT18 RT EPD työryhmässä. Työryhmä varmistaa, että kaikki oleellinen tieto on esitetty niin selosteessa, verifiointitodistuksessa kuin hakemuksessa. RTS ilmoittaa yritykselle hyväksynnästä, jonka jälkeen yrityksellä on oikeus liittää RTS EPD-logo selosteen yhteyteen. Katso erillinen hinnasto täällä »


  • Hyväksytyt selosteet listataan RTS:n nettisivuille osoitteeseen epd.rts.fi, jossa on mainittuna kaikki hyväksytyt, voimassa olevat selosteet. Selosteet ovat voimassa viisi vuotta verifioinnista.
  • Tämän lisäksi yrityksellä on mahdollisuus saada maininta RTS EPD:stä Rakennustiedon RT-tuotetietoon

RTS EPD ja ECO Platform

ECO Platform on auditoinut Rakennustietosäätiö RTS sr:n ympäristöselostetoiminnan ja se on hyväksytty osaksi kansainvälistä ECO Platform-järjestelmää. Järjestelmästä löytyy satoja hyväksyttyjä ympäristöselosteita.

RTS EPD -selosteen haltijalla on mahdollisuus päästä ECO Platformin julkaisemalle hyväksyttyjen selosteiden listalle ja liittää ECO Platform -logo selosteen yhteyteen. Se takaa selosteen hyväksyttävyyden kaikissa eurooppalaisissa EPD-ohjelmissa, jotka ovat ECO Platformin jäseniä. ECO Platform -jäsenyydestä mainitaan tuolloin myös Rakennustietosäätiön nettisivuilla ja hyväksyttyjen selosteiden listassa. ECO Platform -julkaisulupaa haetaan merkitsemällä asia EPD-hakemuksen lisätietoja-kenttään. Lisää tietoa ECO Platformista: http://www.eco-platform.org/.

EPD

Ajankohtaista

Etsi EPD-selosteita

Ympäristöseloste-EPD 

EPD-tietojen käyttökohteet 

Malliseloste ja menetelmäohje EPD:n laadintaa varten 

EPD:n verifiointi eli todentaminen 

Hakeminen ja hinnasto

Hakulomake


EPD malliseloste

Menetelmäohje RTS EPD PCR

Kutsu verifioijaksi

Yleiset ohjeet

RTS EPD Guideline

EPD-tool verification guideline


Rakennustietosäätiö RTS sr

Malminkatu 16 A, 00100 Helsinki


Laura Sariola

etunimi.sukunimi@rakennustieto.fi

puh. +358 40 8325750,

LuokituspäällikköMinttu Haaparanta

etunimi.sukunimi@rakennustieto.fi

Projektiassistentti


epd.rts.fi