Katto

EPD-tietojen käyttökohteet

EPD-tietojen käyttökohteet

Mihin EPD tietoja tarvitaan?

Ympäristötiedon laatu ja määrä vaihtelee huomattavasti. Ympäristöselosteet takaavatyrityksille luotettavan lähteen rakennustuotteiden ympäristötiedon hankintaan. Kaikki RTS EPD-tunnuksella varustetut selosteet ovat kolmannen osapuolen todentamia. Todentamisella varmistetaan, että tieto on

  • luotettavaa
  • yhdenmukaista
  • rakennustasolla vertailtavissa
  • ajantasaisten standardien mukaista
  • helposti jatkojalostettavissa ja käytettävissä
Ympäristötietoa voidaan käyttää suunnittelun apuna tehtäessä rakennustason vertailua. Rakennustason vertailua tehtäessä on tärkeää ottaa huomioon rakennuksen koko elinkaari. Tällöin ensisijaisia ympäristöselostetietoja ovat mm. tekniset ja toiminnalliset ominaisuudet ja niihin liittyvät vaatimustasot yhdessä ympäristötietojen kanssa.

RTS EPD:ssä esitettyjä tietoja voidaan käyttää mm. GBC Finlandin elinkaarimittareissa, LEED, BREEAM ja DGNB sekä muissa rakentamisen laadunohjaustyökaluissa tietolähteenä. GBC Finlandin elinkaarimittareissa käytetään ensisijaisesti seuraavia lähtötietoja järjestyksessä:

  • EN 15804 +A1 mukainen ympäristötuoteseloste rakennuksessa käytettävälle tuotteelle
  • EN 15804 +A1 mukainen ympäristötuoteseloste yleisenä tuoteryhmälle tai vastaavalle tuotteelle
  • Rakennusosakohtainen tieto, joka täyttää olennaiset vaatimukset
  • Muu ympäristötieto, jonka täytyy täyttää vaatimukset (esim. ISO 14025 tyypin III ympäristöseloste tai asiaa käsittelevä elinkaariperusteisesti toteutettu tutkimus)

Soveltuvatko RTS EPD:t käytettäväksi kansainvälisesti?

Kyllä, RTS EPD:t on laadittu standardin EN 15804 + A1, RTS PCR:n ja tuoteryhmäkohtaisten standardien mukaan, joten niitä voi käyttää EU:n alueella. EN -standardi poikkeaa hieman vastaavasta ISO standardista, joten RTS EPD:t eivät välttämättä kata kaikilta osin tietoa, jota tarvitaan esim. Japanissa, mutta esim. LEED v4 hyväksyy myös EN 15804+ A1:n mukaisen EPD:n.

EPD

Malliseloste ja menetelmäohje EPD:n laadintaa varten 

EPD:n verifiointi eli todentaminen 

Hakeminen ja hinnasto

Hakulomake


Kutsu verifioijaksi

Yleiset ohjeet

RTS EPD Guideline

EPD-tool verification guideline


Rakennustietosäätiö RTS sr

Malminkatu 16 A, 00100 Helsinki


Laura Sariola

etunimi.sukunimi@rakennustieto.fi

puh. +358 40 8325750

Luokituspäällikkö


Minttu Haaparanta

etunimi.sukunimi@rakennustieto.fi

Projektiassistentti