Katto

Malliseloste ja menetelmäohje EPD:n laadintaa varten

Malliseloste ja menetelmäohje EPD:n laadintaa varten

Mikä on RTS PCR ja miten sitä käytetään?

Jotta yritys voisi laatia ympäristöselosteen joko itse tai yhdessä asiantuntijan kanssa, täytyy yrityksen hankkia sekä EN 15804 +A1 standardi että menetelmäohje ”Rakennustietosäätiö RTS:n julkaisemat ympäristöselosteet (EPD): Laadinnan yleiset ohjeet (RTS PCR)”. Standardin voi hankkia helposti SFS:ltä ja RTS PCR löytyy Rakennustietosäätiö RTS:n julkaisemana osoitteesta epd.rts.fi. 


Menetelmäohjeesta (RTS PCR) löytyy kaikki täydentävä ja selittävä tieto, mitä standardista ei löydy. RTS EPD-tietoja ei voi laatia jommankumman mukaan, vaan aina on käytettävä molempia yhdessä. Standardissa on kerrottu perustiedot ympäristöselosteiden laadinnasta ja RTS PCR:ssä kerrotaan seuraavia asioita, jotka tarvitaan RTS EPD:tä varten:

  • esitettävät informaatiomoduulit sekä lisämoduulit A4, C1, C3, C4, D ja niihin liitettävät tiedot
  • lisätiedot tuote-, materiaali- ja energiavirtojen kohdentamisesta
  • lisätietoja uudelleenkäytön, kierrätyksen ja muun hyödyntämisen kohdentamismenettelystä
  • lisätietoja kuljetuksista työmaalle
  • lisätietoja moduulista B6, energian käyttö ja B7, veden käyttö
  • lisätiedot sisäilmaan päätyvistä emissioista ja vaarallisista aineista
  • tuoteseloste
RTS PCR:n tietoja päivitetään tarpeen mukaan. Tietojen päivityksestä ja PCR:n sekä ympäristöselostetoiminnan kehittämisestä vastaa Rakennustietosäätiö RTS:n nimeämä toimikunta PT18 RT EPD.

Mikä on malliseloste ja mihin sitä voi käyttää?

Rakennustietosäätiö RTS julkaisee RTS PCR:n liitteenä RTS EPD-malliselosteen esimerkkinä selosteesta, josta löytyvät kaikki RTS EPD:ssä vaaditut tiedot. Yritys, joka haluaa laatia ympäristöselosteen, täytyy laatia seloste niin, että siitä löytyvät kaikki malliselosteessa esitetyt tiedot. Malliselosteessa on esitetty kaikki standardin vaatimat tiedot tuotteen kuvasta yrityksen tietoihin ja allekirjoituksiin saakka. Ympäristöselosteen laatija voi tarkastaa selosteen avulla, että yrityksen selosteessa on mainittu kaikki asiat. Selostemallissa esitetyt tiedot ovat pakollisia ellei toisin ole mainittu

EPD

Ajankohtaista

Etsi EPD-selosteita

Ympäristöseloste-EPD 

EPD-tietojen käyttökohteet

Malliseloste ja menetelmäohje EPD:n laadintaa varten 

EPD:n verifiointi eli todentaminen 

Hakeminen ja hinnasto

Hakulomake 


EPD malliseloste

Menetelmäohje RTS EPD PCR

Kutsu verifioijaksi 

Yleiset ohjeet

RTS EPD Guideline

EPD-tool verification guideline


Rakennustietosäätiö RTS sr

Malminkatu 16 A, 00100 Helsinki


Laura Sariola

etunimi.sukunimi@rakennustieto.fi

puh. +358 40 8325750

Luokituspäällikkö


Minttu Haaparanta

etunimi.sukunimi@rakennustieto.fi

Projektiassistentti